GRAMATIKA LAN-KOADERNOA 11 (B1.1)

5,20

Product Description

Koaderno honetan, eduki hauek lantzeko ariketak eskaintzen dira:

DEKLINABIDEA

Deklinabidea nahasian
Kasuak: nondarra
Mugagabea
Plural hurbila
Hainbat deklinabide: kasu + -ko

SINTAXIA
Perpaus barneko hitzen ordena
Emendiozko alborakuntza
Zehar-estiloa berrikusi
Aurkaritzako alborakuntza
Kausazko perpausak
Konparazio-perpausak
Denborazko perpausak
Erlatibozko perpausak
Baldintzazko perpausak
Emendiozko lokailuak

Euskara-ikaslearen gramatika praktikoa ikasmaterialaren lan-koadernoetako bat da liburuxka hau. Ikasmaterial osoak kontsulta-liburu praktikoa eta lan-koaderno sorta ditu.